Podwyższone koszty także dla pracownika dowożonego przez zakład

W myśl art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pracownikowi przysługuje prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, jeśli spełnia łącznie 3 warunki:

  • miejsce jego stałego lub czasowego zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy co oznacza, że miejsce zamieszkania pracownika oraz miejsce wykonywania pracy muszą być odrębnymi miejscowościami,
  • nie otrzymuje on dodatku za rozłąkę,
  • przedłożył pracodawcy pisemne oświadczenie o miejscu zamieszkania.

Fakt organizowania przez podmiot zatrudniający dowozu pracownika do zakładu pracy pozostaje bez wpływu na pracownicze koszty uzyskania przychodu.

Powyższe potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 20 grudnia 2016 r. (sygn. akt 2461-IBPB-2-2.4511.860.2016.1.IN).

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł