Umowa zlecenie i działalność gospodarcza a PIT

Regulacje podatkowe zasadniczo nie wzbraniają ani też nie ograniczają podatnikowi prowadzącemu pozarolniczą działalność gospodarczą możliwości równoczesnego uzyskiwania przychodów z tytułu umów zlecenia, kwalifikowanych jako przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 2 lutego 2017 r. (sygn. 2461-IBPB-1-1.4511.597.2016.2.ZK) za dopuszczalną uznał sytuację, w której podatnik rozpoczyna własną działalność gospodarczą, a oprócz tego w dalszym ciągu kontynuuje zatrudnienie na mocy umowy zlecenia, na podstawie której wykonuje prace tożsame z czynnościami podejmowanymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz innego podmiotu. W opinii organu skarbowego skoro dana umowa zlecenia nie zostanie zawarta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to przychody osiągane z tego tytułu mogą być kwalifikowane do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 13 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych dla tego źródła przychodów. W takich okolicznościach podatnik z działalności rozlicza samodzielnie podatek, zaś od wynagrodzenia uzyskiwanego za realizowaną umowę zlecenia zaliczki podatkowe muszą być kalkulowane i odprowadzane przez zleceniodawcę.

 

Komentarz do “Umowa zlecenie i działalność gospodarcza a PIT

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *